Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Konina
Zofii Urbanowskiej 1
62-500 Konin

Gmina: Konin

Powiat: Konin

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 691 085 573

faks:

e-mail: tpk...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

REGON: 30189405900000

NIP: 665-29-85-284

Rok powstania: 1978

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Konina

Konin, Konin i jeszcze raz Konin, co wg statutu wygląda następująco:
- krzewienie wiedzy o Koninie i jego mieszkańcach,
- kultywowanie tradycji regionalnych,
- ochrona zabytków,
- ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- promocja Konina w regionie, kraju i za granicą,
- przyczynianie się do rozwoju gospodarki i kultury Konina,
- krzewienie postaw patriotyzmu lokalnego u mieszkańców miasta.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 46

Zarząd

Tadeusz Włodzimierz Kowalczykiewicz
Członek Zarządu

Wanda Gruszczyńska
Skarbnik

Maria Zelek
Sekretarz

Henryk Janasek
Wiceprezes Zarządu

Piotr Rybczyński
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy