Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia"
Miła 17 lok. 100
26-609 Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000404781

REGON: 14593313300000

NIP:

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia"

1. Działalność oświatowo - wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych, 2. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3. Działania na rzecz ochrony środowiska, 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6. Podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej, 7. Działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury, 8. Działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego, 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 10. Upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu, 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 12. Promowanie integracji z Unią Europejską, 13. Promowanie świadomości obywatelskiej, wspieranie rozwoju demokracji, 14. Pomoc humanitarna, charytatywna w tym kwesty, 15. Wspieranie rozwoju trzeciego sektora, 16. Wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich, 17. Wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik, 18. Udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym, 19. Profilaktyka uzależnień, 20. Działalność na rzecz osób starszych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy