Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Pójdźmy Razem"
Kołłątaja 10 lok. 9
24-100 Puławy

Gmina: Puławy

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000398681

REGON: 06135083000000

NIP:

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Pójdźmy Razem"

Celem fundacji jest: - upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych, dzieciach, młodzieży mających trudności w nauce i zachowaniu oraz o osobach starszych. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz wszystkich innych osób potrzebujących tego typu działań w zakresie uczenia, rehabilitacji, terapii, edukacji. Wspieranie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz innych osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie w ich działaniach. Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz przewlekle chorych, a także osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Upowszechnianie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz innych osób mających problemy z właściwym funkcjonowanie w społeczeństwie. Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz w instytucjach. Zaspokajanie potrzeb materialnych, kulturalnych i socjalnych tych osób. Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Integracja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym. Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy