Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Bielarnia Hessa - Pakoszów
Zamkowa 3
58-573 Piechowice

Gmina: Piechowice

Powiat: jeleniogórski

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000398112

REGON:

NIP:

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Bielarnia Hessa - Pakoszów

Celami fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie kultury i historii regionu Dolnego Śląska. 2. Popularyzacja idei kultywowania dziedzictwa i spuścizny wielokulturowości Dolnego Śląska. 3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie ochrony dóbr kultury, historii Dolnego Śląska.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy