Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kaszebsko Jednota
Mireckiego 12 lok. 3
81-229 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 793 764 079

faks:

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000393418

REGON: 22150657600000

NIP: 958-16-56-510

Rok powstania: 2011

Organizacja pożytku publicznego od 2017 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000393418. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kaszebsko Jednota

Celem stowarzyszenia jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Kaszubów oraz ochrona ich języka i tradycji, a także działalność naukowa, oświatowa i na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz występowania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

ROZWÓJ LOKALNY
- działalność na rzecz języka regionalnego

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy