Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"
Węglew-Kolonia 62
62-590 Węglew

Gmina: Golina

Powiat: koniński

Województwo: wielkopolskie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Dla wózków inwalidzkich nie.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 667 290 482

faks:

e-mail: sto...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000392242

REGON: 30183104700000

NIP: 665-29-78-663

Rok powstania: 2011

Organizacja pożytku publicznego od 2013 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000392242. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja", nr konta: 61 1240 1415 1111 0010 4097 5396

Wizytówka

Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"

Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
2. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz ekologicznej i zdrowotnej,
4. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji,
5. Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki,
6. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.


Cultural Association "Tradition"


Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- taniec
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 19

Zarząd

Marzena Cierzniak
członek

Helena Wosek
sekretarz

Maria Grażyna Bąkowska
skarbnik

Grażyna Wróblewska
zastępca prezesa

Stanislawa Jasiczek
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy