Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości"
Rynek 43
62-710 Władysławów

Gmina: Władysławów

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 63 279 50 03

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000388978

REGON: 30177826400000

NIP: 668-19-62-765

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Tarnowski Młyn z Tradycją Ku Przyszłości"

Celami działania stowarzyszenia są: 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Władysławów, 2. Upowszechnianie osiągnięć społecznych i gospodarczych, 3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 4. Ochrona tradycji i pomnażanie dziedzictwa kulturowego regionu, 5. Umacnianie, służącej rozwojowi życia kulturalnego, inicjatywy społecznej, 6. Kultywowanie tradycji oraz obyczajów, panujących na wsi Tarnowski Młyn i gminie Władysławów ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulinarnych, 7. Integracja członków stowarzyszenia, 8. Pozyskiwanie środków na działalność statutową, 9. Krzewienia wartości patriotycznych, 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 11. Integracja z osobami niepełnosprawnymi, 12. Działania na rzecz równego startu kobiet i mężczyzn, 13. Propagowanie idei wycieczek krajoznawczych i aktywnego wypoczynku, 14. Dbałość o upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 15. Pogłębianie wiedzy historycznej regionu, 16. Działalność na rzecz utrzymania więzi międzypokoleniowych, 17. Propagowanie idei produkcji zdrowej żywności i promocję agroturystyki, 18. Dbałość o środowisko naturalne poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, 19. Przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 20. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 21. Działania na rzecz wspierania rozwoju osobistego i poprawy jakości życia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy