Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Jedność Serc"
Oboźna 36
23-200 Kraśnik

Gmina: Kraśnik

Powiat: kraśnicki

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000386896

REGON: 06077435000000

NIP:

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Jedność Serc"

Celem głównym stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej, materialnej, edukacyjnej i duchowej wszystkim potrzebującym, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Celami szczegółowymi stowarzyszenia są: 1. Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. 2. Opracowanie nowatorskich programów wspierania osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym w zakresie ich leczenia, rehabilitacji, diagnostyki. 4. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem w życiu społecznym oraz przełamywanie barier pokoleniowych. 5. Tworzenie warunków sprzyjających integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6. Zapobieganie społecznej dyskryminacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na takie zjawisko.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy