Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Brothers w likwidacji
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000386107

REGON: 14301903000000

NIP: 701-03-07-608

Rok powstania: 2011

Wizytówka

Fundacja Brothers w likwidacji

Celem fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie:
1. Niesienia pomocy finansowej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom bezrobotnym, a także osobom niepełnosprawnym. 2. Niesienia pomocy finansowej rodzinom lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci, a także matkom i ojcom samotnie wychowującym niepełnosprawne dzieci. 3. Udzielania wsparcia finansowego lub niefinansowego szpitalom, placówkom medycznym, placówkom rehabilitacyjno-edukacyjnym, ośrodkom szkolno-wychowawczym, domom dziecka i innym ośrodkom niosącym pomoc dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. 4. Świadczenia pomocy niefinansowej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom bezrobotnym, a także osobom niepełnosprawnym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy