Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje
Massalskiego 22 lok. 29
25-636 Kielce

Gmina: Kielce

Powiat: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 500 605 600

faks:

e-mail: sto...@inwestycje.kielce.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000384722

REGON: 26051427500000

NIP: 959-19-42-921

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje z siedzibą w Kielcach działa od kwietnia 2011 roku. Obszar działania naszej organizacji obejmuje m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miasta, popularyzację wiedzy o historii Kielc i województwa świętokrzyskiego, wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, jak również różnego rodzaju przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- architektura, urbanistyka

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy