Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Rodziny "Lokomotywa"

21-020 Milejów

Gmina: Milejów

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000385041

REGON: 06076789300000

NIP: 505-01-18-692

Rok powstania: 2011

Rok zakończenia działalności: 2017

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Rodziny "Lokomotywa"

Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie edukacji i pomocy społecznej, poprzez:
- realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- propagowanie i wdrażanie pracy asystenta rodziny,
- propagowanie idei wolontariatu,
- ochrona praw, wsparcie i pomoc dla ofiar przestępstw,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej w obszarze pomocy społecznej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy