Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Łuczniczy Marymont"
Adama Mickiewicza 34/36 lok. 61
01-616 Warszawa
dzielnica: Żoliborz

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: mar...@marymont.waw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000386636

REGON: 14333788100000

NIP: 525-25-11-582

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "Łuczniczy Marymont", nr konta: 24 1090 1030 0000 0001 1670 4835

Wizytówka

Stowarzyszenie "Łuczniczy Marymont"

Stowarzyszenie "Łuczniczy Marymont" powstało dzięki staraniom środowiska łuczników z warszawskiego Żoliborza.

Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój sportu i propagowanie aktywności fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia, pozyskanie sponsorów na cele statutowe oraz prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjno-sportowej, zmierzającej do upowszechniania łucznictwa wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie na podstawie Statutu zajmuje się wspieraniem i organizowaniem imprez i eventów sportowych, dofinansowaniem młodzieżowych zgrupowań, obozów szkoleniowych i wypoczynkowych, aktywizacji lokalnych struktur mieszkańców przez krzewienie sportu i rekreacji jako formy spędzania wolnego czasu.

Przyjazna atmosfera w kontekście uprawiania wyczynowego, bogatego w refleksje i psychologiczną głębie sportu prowokuje do opanowania emocji, odkrywania własnych zachowań i krzewienia postaw pro-humanis. Dzięki oddziaływaniom wychowawczym, bliskim relacjom z zawodnikami i wspólną analizą problemów sportowych, rodzinnych i środowiskowych przeciwdziałamy zjawiskom patologii i odrzucenia społecznego.

Czynnie działamy także jako środowisko koleżeńsko-wychowawcze, w którym każdy zna swoje miejsce, a wspólna praca i jest wartością nadrzędną. Wierzymy, że poprzez społeczną pracę i wspólne zaangażowanie jesteśmy w stanie bezinteresownie organizować lokalną społeczność w idei zdrowego sportu.

Poprzez realizację prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych - uważanych za jedne z najlepszych w kraju - pokazujemy jak młodzi ludzie kooperują i uczą się działania non-profit. Nasze starania zostały docenione przez znakomitych sponsorów, władze samorządowe a nawet krajowe jednostki administracji rządowej.

Stowarzyszenie prowadzi ciągłą pracę szkoleniową dzięki społecznej pracy trenerów i instruktorów. Przy wspólnym wysiłku zawodników, rodziców i sympatyków zmieniamy oblicze polskiego łucznictwa!

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 55

Zarząd

Karolina Ferdyn
skarbnik zarządu

Mariusz Wróblewski
prezes zarządu

Joanna Austyn-Gawryś
wiceprezes zarządu

Maja Stryjecka-Rejmer
wiceprezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy