Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej
Nowa Wieś Ujska 7
64-850 Nowa Wieś Ujska

Gmina: Ujście

Powiat: pilski

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 604 936 095

faks:

e-mail: mmh...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000387975

REGON: 30176035300000

NIP: 764-26-57-001

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej

Celem Stowarzyszenia Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej jest nieodpłatna działalność statutowa na rzecz rozwoju Nowej Wsi Ujskiej oraz jej mieszkańców, w szczególności:
- promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
- wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
- wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- podejmowanie, rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy