Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Dorastaj z Nami
Ogrodowa 7
00-893 Warszawa
dzielnica: Wola

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 652 20 22

faks:

e-mail: bi...@dorastajznami.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000361265

REGON: 14249973600000

NIP: 525-24-87-228

Rok powstania: 2010

Organizacja pożytku publicznego od 2012 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000361265. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Dorastaj z Nami, nr konta: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006

Wizytówka

Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji.

Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców podczas pełnienia przez nich służby publicznej. Pomocą zostaną objęte dzieci od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nie nauki - do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia.

Fundacja oferuje wsparcie procesu edukacyjnego dzieci w trzech podstawowych zakresach:
- współfinansowanie (do 80%) indywidualnych potrzeb edukacyjnych podopiecznych, na zasadzie refundacji kosztów na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków,
- program tutoringu edukacyjnego umożliwiający podopiecznym regularne, indywidualne spotkania i konsultacje z wyspecjalizowanymi tutorami, których celem jest pomoc w kształtowaniu ścieżki rozwoju i edukacji podopiecznych,
- organizacja praktyk i staży studenckich, w szczególności w firmach Fundatorów i Członków-Założycieli
- program dofinansowania pomocy psychologicznej.

Współfinansowanie wydatków w zakresie wsparcia procesu edukacji obejmuje:
- koszt opieki nad dziećmi do lat 3,
- współfinansowanie kosztów nauki (opłaty za przedszkole / szkołę oraz związane z nimi opłaty -dodatkowe - składki, a także koszty dojazdów),
- pomoc finansową indywidualnego trybu nauczania w wypadku trwałej niemożności uczestniczenia w zajęciach z powodu choroby lub wypadku,
- wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych (podręczników, materiałów i pomocy naukowych),
- współfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (kursów językowych, zajęć pozaszkolnych, a także wyjazdów edukacyjnych - wycieczek edukacyjnych, obozów językowych, artystycznych, sportowych oraz stypendiów zagranicznych),
- współfinansowanie wydatków w zakresie doradztwa edukacyjnego, opieki logopedycznej czy psychologiczno - pedagogicznej.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży
- stypendia

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Forum Darczyńców

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Sonia Anger
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy