Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Wystarczy Chcieć" Łoźnik
Łoźnik 24 lok. 3
14-520 Łoźnik

Gmina: Pieniężno

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 55 244 50 53

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000380457

REGON: 28059607900000

NIP: 582-16-20-077

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Wystarczy Chcieć" Łoźnik

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności: 1. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych. 2. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, mężczyźni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia. 3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. 5. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. 6. Promocja idei zdrowego społeczeństwa. 7. Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży. 8. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej. 9. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 10. Pomaganie osobom ubogim, bezdomnym, mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa. 11. Aktywna walka z bezrobociem. 12. Rozwój infrastruktury wsi. 13. Organizacja współpracy zagranicznej. 14. Praca wychowawcza wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia bez nałogów. 15. Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. 16. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. 17. Inicjowanie aktywności publicznej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy