Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie
Piłsudskiego 21A
35-074 Rzeszów

Gmina: Rzeszów

Powiat: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: biuro czynne poniedziałek - środa w godz. 10.00 - 14.00

Szybki kontakt

tel: 17 872 29 11

faks:

e-mail: sp...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000379607

REGON: 18067367600000

NIP: 517-03-44-310

Rok powstania: 2011

Organizacja pożytku publicznego od 2014 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000379607. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie

Naszym głównym celem jest wspieranie i finansowanie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przy Uniwersytecie Rzeszowskim - najstarszego i najliczniejszego UTW na Podkarpaciu. Nasi członkowie wywodzą się spośród doświadczonych działaczy macierzystego UTW, który ma ponad 30 letni okres doświadczeń społecznego działania w środowisku seniorów i liczy obecnie ponad tysiąc słuchaczy. Nasze działania kierujemy do seniorów 55+ naszego miasta i okolicy. Aktywizujemy liderów z tego środowiska, szkolimy ich i wspieramy w podejmowaniu różnych działań prospołecznych oraz w przygotowaniu i realizacji grantów.
Wspieramy również działania organizacyjne Podkarpackiego Porozumienia UTW poprzez prowadzenie jego działań organizacyjnych, wspólne działania edukacyjne, imprezy kulturalne i sportowe, konferencje, szkolenia liderów i kierowników grantów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 48

Zarząd

Irena Fabiańska
Sekretarz Zarządu

Halina Urman
Skarbnik

Danuta Kamieniecka-Przywara
Wiceprezes

Joanna Koszela
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy