Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Teraz Turek
Osiedle Wyzwolenia 4 lok. 53
62-700 Turek

Gmina: Turek

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000379494

REGON: 30168982700000

NIP: 525-25-03-660

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Teraz Turek

Celem stowarzyszenia jest: - integracja osób i środowisk zainteresowanych rozwojem i promocją miasta Turku, - działalność kulturalno-oświatowa, - promocja i wspieranie samorządności i samoorganizacji obywatelskiej, - wspieranie rozwoju społeczności lokalnej w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - działalność charytatywna, - ochrona i promocja zdrowia, - propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, - aktywne uczestnictwo we wdrażaniu funduszy UE, - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, - wspieranie i podejmowanie działań ekologicznych, - promocja Turku, powiatu tureckiego, województwa wielkopolskiego poza granicami Polski, - promocja krajoznawstwa, - rozwój społeczeństwa informatycznego, - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem, - działalność edukacyjna w zakresie nauki języków obcych, - kształtowanie postaw patriotycznych, - działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet, - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, - działalność w zakresie edukacji prawnej w tym prowadzenie biura pomocy prawnej, - prowadzenie biura stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy