Siedziba

Adres rejestrowy:

Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach
Słonecznikowa 5
55-200 Stanowice

Gmina: Oława

Powiat: oławski

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 693 265 376

faks: 71 326 42 50

e-mail: sta...@hotmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000377608

REGON: 02174404600000

NIP: 912-18-72-637

Rok powstania: 2011

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców w Stanowicach

Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw mieszkańców i egzekwowanie tych praw od organów administracji samorządowej i państwowej, osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji gospodarczych i społecznych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) badanie sytuacji mieszkańców z punktu widzenia przestrzegania ich praw,
b) organizowanie wykładów i imprez informacyjnych w zakresie praw przysługujących mieszkańcom oraz realizacji tych praw przez władze,
c) sporządzanie ekspertyz w zakresie przestrzegania i realizacji praw mieszkańców, przy udziale rzeczoznawców,
d) w wypadkach łamania, lub nieprzestrzegania praw mieszkańców występowanie z odpowiednimi wezwaniami do odpowiednich organów samorządowych, państwowych, kontrolnych, do osób prawnych, osób fizycznych, organizacji gospodarczych, społecznych i innych,
e) w wypadkach bezowocnego wyczerpania możliwości drogi administracyjnej, występowanie na drogę sądową, we wszystkich instancjach, z ewentualnym udziałem adwokatów lub radców prawnych,
f) w uzasadnionych wypadkach występowanie z petycjami do właściwych Komisji Sejmu RP, do Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oraz do odpowiednich organizacji międzynarodowych,
g) w wypadkach uzasadnionych podejrzeń dopuszczenia się przez funkcjonariuszy służb cywilnych lub mundurowych zaniedbania obowiązków lub innych czynów niedozwolonych, powodujących szkody, kierowanie odpowiednich zawiadomień do właściwych organów ścigania.
h) promowanie kandydatów na radnych i inne funkcje i stanowiska wybieralne na wszystkich szczeblach władzy i wspieranie ich w kampaniach wyborczych, przy czym promowani przez Stowarzyszenie kandydaci nie muszą być członkami Stowarzyszenia.
i) wspieranie mieszkańców poprzez udzielanie im wszechstronnej pomocy we wszelkich postępowaniach w obronie ich praw,
j) redagowanie publikacji informujących o łamaniu praw mieszkańców, piętnujących wypadki samowoli i arogancji władz oraz informujących o działalności Stowarzyszenia i umieszczanie ich w mediach,
k) prowadzenie własnej strony internetowej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Adam Parys
Skarbnik

Robert Wiewiórowski
Sekretarz

Renata Ziobrowska
Wiceprezes ds. Ekspertyz

Jarosław Kochutek
Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Rolf Michałowski
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy