Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca
Kościuszki 61
38-200 Jasło

Gmina: Jasło

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000369817

REGON: 18065021500000

NIP: 685-23-10-160

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca

1. Upamiętnienie osoby senatora Stanisława Zająca, w szczególności jego życia, działalności zawodowej, publicznej oraz społecznej; 2. Upowszechnianie chrześcijańskich postaw obywatelskich zgodnych z polską tradycją narodową; 3. Kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych; 4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego; 5. Promowanie idei samorządności, wspieranie inicjatyw lokalnych; 6. Edukacja i wychowanie; 7. Podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie; 8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych; 9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 10. Współpracę między krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, w tym współdziałanie z organizacjami i konferencjami polonijnymi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy