Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej SWAT
Ogrodowa 9
24-300 Opole Lubelskie

Gmina: Opole Lubelskie

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 81 827 25 67, 607 992 055

faks:

e-mail: swa...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000368002

REGON: 06068934800000

NIP: 717-18-24-929

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej SWAT

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej i dziedzictwa kulturowego oraz budowanie poczucia tożsamości regionalnej.
2. Działanie na rzecz rzemiosła artystycznego i zachowania ginących zawodów wiejskich.
3. Inicjowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz partycypowanie w procesie ich rozwoju.
4. Budowanie więzi społecznych i międzypokoleniowych - rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Promowanie form kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie osobowości i poszerzanie zainteresowań oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia.
6. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7. Działalność charytatywna.
8. Pomaganie członkom Stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności umożliwiających lepsze funkcjonowanie w środowisku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 38

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy