Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Kościuszki 46
40-048 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nie ma utrudnień - siedziba dostępna dla osób poruszających się na wózkach, jest dostępny tłumacz języka migowego.

Jest możliwość wizyt osobistych: poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 15.00.

Szybki kontakt

tel: 32 205 38 80

faks: 32 445 37 54

e-mail: sp...@spes.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000014574

REGON: 27102998200000

NIP: 634-16-43-216

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000014574. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, nr konta: 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

Wizytówka

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Naszą misją jest wspieranie osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych, w ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej samodzielności i prowadzenia godnego życia. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku, żyjącym w ubóstwie, na marginesie życia społecznego.

Prowadzone działania:
1) Ośrodek Pomocy Kryzysowej - udziela bezpłatnej pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego (blisko 600 osób korzystających z pomocy rocznie).
2) Warsztat Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera OMI - codzienna rehabilitacja społeczna i zawodowa dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia (30 uczestników).
3) Wspólnoty Spotkań (d. Świetlica Terapeutyczna) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia organizowane są wyłącznie przez wolontariuszy, w soboty zgodnie z terminarzem https://www.spes.org.pl/co-robimy/terminarz. Wspólnoty organizują coroczne obozy zimowe i letnie. W ramach Programu działają grupy wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną (średnio 40 uczestników rocznie).
4) Program Edukacji Obywatelskiej - publikacja w Internecie aktualizowanego informatora "Twoje Prawa" o świadczeniach, usługach, zwolnieniach podatkowych i innych przywilejach - dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin (średnio 27.000 odwiedzin serwisu miesięcznie).
5) Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej - w zakresie wybranych problemów zidentyfikowanych w sprawach prowadzonych przez nasz Ośrodek Pomocy Kryzysowej, uczestniczymy w wybranych postępowaniach sądowych i administracyjnych, których zmieniający niekorzystną praktykę (wykładnię sądową bądź urzędową interpretację) wynik, może mieć kluczowe znaczenie dla sytuacji większej ilości osób oraz sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie
6) Wspólnota Św. Józefa - to Dom o rodzinnym i wspólnotowym charakterze przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu po śmierci swych rodziców
7) Program Pomocy Dzieciom - stała comiesięczna pomoc finansowa dla rodzin podejmujących trud całodobowej domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.


The Association for the Disabled SPES

Who we are: We are a non-profit, non-governmental, independent Polish organization acting according to respective regulations, taking pattern by the experience of organizations active in democratic countries with long-lasting tradition of social self-organizing. We are registered, as a charity association, in the (Polish) National Court Register (Krajowy Rejestr Sadowy) with number KRS 14574.

History: SPES Association (SPES is Latin word meaning HOPE in English) began its activity as an informal group in 1986. The registration in the Regional Court in Katowice, took place in 1990. The initiative to found the Association was born in the circle of people associated in early 80’s with Human Assistance Section of The Catholic Intelligentsia Club (KIK) in Katowice (Poland).

What we are doing and why: We are convinced that families play the superior part in the rehabilitation and education of disabled children, youth and adults. No institution will solve either health or educational problems of the disabled without this prior participation of their families. System solutions based on such a conviction are less expensive and more effective. Therefore we do not need to create institutions relieving families of their tasks but activate the circle and oppose the phenomenon of the handicapped isolation associated with social attitudes. The activity of the SPES Association is based on volunteers and families. Their presence creates natural environment supporting the people whose suffering is so visibly manifested. They may provide the disabled with their mental and physical efficiency, offering their time and engagement, in growing sense of joint responsibility for their lot.

Our mission: Our mission is to promote relations with disabled and suffering persons, as worth of respect and being the signs of human existence condition, inevitable for social health and balance. We want the disabled to live in the feeling of safety and to experience partner-like treatment, arising liking in society open for the value of limited efficiency. We aim at providing all disabled persons with professional assistance concerning widely conceived rehabilitation, which, benefiting from all developmental chances of a disabled person, shall increase its possibilities to live freely and self-dependently. Bridging the gap between individuals’ possibilities and social life requirements depends considerably on the activities of the very concerned as well as of their families and friends. The shape of legislation and social attitudes may create a climate favourable to families’ activities within the domain at issue. SPES Association target is to support the transformations in social consciousness and creating a society open to integration through exposing the specific value of the experience of limited efficiency.

Our clients and operating territory: The Association for the Disabled SPES was originally operating exclusively in Katowice. Throughout the year 2011 our activity was, in a direct way, concentrated on over 1,000 people and family circles - especially in the Silesia Region. The disabled and the members of their families constitute our clients. In particular they are: mentally handicapped children, youth and adults; children and adults suffering from central nervous system damage ("brain damage"); the blind and the deaf ones; people suffering from motorial organs disfunctions ("psychically disabled"); mental disorders persons, their families and many others.

The Association for the Disabled SPES activity description from its creation up till now...

Therapeutic Programme (therapeutic club room and camps) - run in 1986. The purpose of therapeutic club room and camps activity is to improve developmental and psychic condition or resisting further pathological processes in mentally handicapped persons’ development (33 participants and 23 volunteers in 2011).

The Committee for the Disabled Rights Vindication (1995 - 2001). The Committee for the Disabled Rights Vindication is an organizational branch of the SPES Association founded in 1995. The Committee tests the life situation of the circle of disabled people and publishes special reports and analysis on this basis (last report in January 2001).

Educational Programme (1996 - 1997). The purpose of the Programme is to shape positive attitudes among children and youth towards mentally handicapped persons dissimilarity throughout educational comics dissemination.

The Crisis Assistance Center - run in 1997. It renders psychological, legal and social assistance in life crisis situations (900 clients, 6 employees - in 2011).

Legal Information Programme - run in 1999. The elaboration and constant updating of Internet WWW page provides our clients with the treatment of legal solutions and qualifications valid in our country within the domain of widely concerned rehabilitation (about 390 person visit our WWW page every month).

Occupational Therapy Centre - run in 1999. The Centre conducts daily social and occupational rehabilitation and therapy for group of 30 mentally handicapped persons (adults) with others disabilities (1 volunteers and 10 employers in 2011)

Contact us! Should you be interested in details of our programmes, please contact our Society: The Association for the Disabled SPES, PL40-048 Katowice, ul. Kosciuszki 46, Poland, tel. (+48-32) 2053880, e-mail: spes@spes.org.pl, www.spes.org.pl

You can help! With your help, we can do more and better...It takes about 195,000 USD a year to cover the costs of our programmes for more than 1,000 disabled people (children and adults) with severe difficulties (mentally handicapped, blind, deaf, paraplegic, autistic, with Down Syndrome and others). Our administrative cost is about 6,500 USD a year - this is less than 3,5% of total costs of all our programmes. To put our mission into practice we have to turn to you for your support.

Our bank account: Bank Polska Kasa Opieki (Pekao) S.A. II O/Katowice, ul. Warszawska 8, 40-006 Katowice, No. PL55 1240 2959 1111 0000 3126 0611, SWIFT: PKOPPLPW

Thank you from all at SPES Association!

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
- działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
- stypendia

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień
- rehabilitacja, terapia

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- poradnictwo specjalistyczne
- usługi opiekuńcze
- schronienie, nocleg

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Działalność nieodpłatna obejmuje m.in.: pomoc psychologiczną, poradnictwo prawne, konsultacje i doradztwo na terenie Ośrodka Pomocy Kryzysowej i w ramach Programu Edukacji Obywatelskiej oraz fundusz pomocy stypendialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (Program Pomocy Dzieciom). Nieodpłatny jest udział w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Działalność odpłatna (uczestnicy ponoszą częściową odpłatność) jest prowadzona w formie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w ramach Wspólnot Spotkań oraz częściową odpłatność ponoszą mieszkańcy Domu Rodzinnego - Wspólnoty św. Józefa.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ks. Stanisława Bocera OMI. Ośrodek Pomocy Kryzysowej. Wspólnoty Spotkań (Koszutka, Załęże, Giszowiec).

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 34

Zarząd

Grzegorz Sikora
prezes zarządu

Joanna Mazurek
zastępca prezesa zarządu

Hanna Piela
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grzegorz Sikora
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy

Fundacja NASZA SZKOŁA

Fundacja NASZA SZKOŁA to partner w pozyskiwaniu odpisów z 1% podatku - współpracując z Przedsiębiorstwem Informatycznym IPS - umożliwia nam realizację naszej misji.

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne jest twórcą programu PITy ułatwiającego podatnikom wykonywanie rozliczeń podatkowych. To program z najdłuższą w Polsce tradycją w elektronicznym rozliczaniu podatków. IPS jest jedynym podmiotem komercyjnym działającym na rynku usług informatycznych, który od wielu lat, systematycznie i bezinteresownie wspiera liczne lokalne organizacje pozarządowe w uzyskiwaniu odpisów z 1% podatku.