Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse"
Sikorskiego 42
95-015 Głowno

Gmina: Głowno

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 694 767 322

faks:

e-mail: pro...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000366678

REGON: 10096830700000

NIP: 836-18-46-188

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse"

Stowarzyszenie powstało 28 września 2010 roku z inicjatywy Głowinianek - od lat działających społecznie na terenie swojej miejscowości.

Jesteśmy organizacją ogólnopolską mającą na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, a także osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze cele:
- Pomoc osobom niepełnosprawnym
- Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
- Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
- Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy

Stowarzyszenie jest organem prowadzacym Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Osinkowo" oraz realizatorem wielu projektów na rzecz społeczności lokalnej. Organizujemy równiez turnusy rehabilitacyjne i kolonie letnie dla dzieci.

Osoby, instytucje, firmy, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień
- rehabilitacja, terapia

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy