Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Diabeciaki
Łąkowa 11
90-562 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 609 786 000

faks:

e-mail: bi...@diabeciaki.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000363544

REGON: 10094567700000

NIP: 727-27-66-961

Rok powstania: 2010

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000363544. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Diabeciaki

Cele Fundacji:
a) opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia,
b) informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin,
c) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi,
d) zwiększanie szans zawodowych młodych diabetyków,
e) współpraca z oddziałami i poradniami diabetologicznymi:
- poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży,
- finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
f) działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań
g) prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej,
h) organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia młodych diabetyków,
i) działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy