Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Autokreacja
Mokotowska 1
00-640 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 502 096 593

faks:

e-mail: aut...@autokreacja.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000358692

REGON: 14244069000000

NIP: 527-26-32-107

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Autokreacja

Fundacja Autokreacja ma na celu promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Poprzez różne inicjatywy w dziedzinie ekonomii społecznej, staramy się przyczyniać do cywilizacyjnego, kulturowego oraz gospodarczego rozwoju Polski. Zwracamy uwagę na problemy różnych grup społecznych, które często są marginalizowane. Stąd też, skupiamy się na współpracy z osobami długoterminowo bezrobotnymi, młodzieżą z biedniejszych regionów, bezrobotnymi kobietami, osobami starszymi, imigrantami oraz uchodźcami.

Wiele naszych projektów powstało, by sprzyjać wielokulturowości oraz międzykulturowej wymianie poprzez poznawanie różnych stylów życia, poglądów na świat oraz filozofii. W naszych projektach najwięcej czasu i energii wkładamy w inicjatywy, które dają nam szansę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Fundacja powstała, by wspierać przede wszystkim tych, którzy chcą rozwijać swój potencjał oraz potencjał jaki ma każda społeczność, niezależnie od wieku, profesji, kraju pochodzenia czy etapu w życiu jaki właśnie przechodzą.

Nasze projekty obejmują następujące kwestie:
- Społeczna odpowiedzialność biznesu
- Wymiana międzynarodowa, w tym wolontariat w Azji
- Projekty kulturalne
- Nowe media
- Przedsiębiorczość.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy