Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Sempre A Frente
Grodzka 14
20-112 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 464 35 22

faks: 81 463 45 77

e-mail: bi...@sempre.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000356733

REGON: 06062675000000

NIP: 946-26-03-163

Rok powstania: 2010

Organizacja pożytku publicznego od 2014 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000356733. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Sempre A Frente

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.

Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie jest naturalną potrzebą człowieka.

Główni odbiorcy naszych działań to dzieci i młodzież. Wspieramy ich rozwój osobisty i społeczny poprzez psychoedukację, programy edukacyjne i profilaktyczne. Realizując nasze działania wzmacniamy umiejętności psychospołeczne, uczymy otwartej komunikacji i wyrażania emocji. Umożliwiamy realizację własnych pomysłów i projektów w grupach rówieśniczych. Pobudzamy do ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i dostosowywania się do dynamiki rynku pracy.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość. Promujemy wolontariat oraz edukację pozaformalną jako formę zdobywania cennych umiejętności. Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie jej w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Prowadzimy Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, jesteśmy również jedynym w regionie punktem konsultacyjnym Programu Erasmus+ oraz punktem sieci Eurodesk.

Prowadzimy w Lublinie 2 placówki wsparcia dziennego: Świetlicę Kowalska 3 i Przystanek Sempre.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. warsztaty rozwoju osobistego, treningi interpersonalne oraz warsztaty metod pracy z grupą.

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
- Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży, gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów, i gdzie prowadzimy grupy rozwojowe w trybie roku szkolnego;
- Świetlica Kowalska 3 - gdzie prowadzimy zajęcia dla dzieci ze Starego Miasta i Śródmieścia;
- Przystanek Sempre - gdzie pracujemy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.


Sempre a Frente means Always forward.

Our mission is Learning and Growth Through Experiencing.

We do believe that learning and growth through experiencing is a human natural need.
Through our actions we support youth and adults in personal development and help them to gain key social competences.
We help to shape psychosocial abilities, to stimulate constant update of knowledge and to adjust to labor market dynamics.

Using non-formal education philosophy we encourage young people to active social attitude and promote social responsibility,initiative and enterprise.

We promote volunteering and non-formal education as a way to get skills desirable by young people.
We support youth active participation in social life by including them into the frames of structured dialogue.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Marta Pasternak
Członek zarządu

Jacek Lis
Wiceprezes zarządu

Mateusz Małyska
Prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy