Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Czas na pomoc"
Rynek 6
37-630 Oleszyce

Gmina: Oleszyce

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 794 719 189

faks:

e-mail: in...@czasnapomoc.iap.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000357556

REGON: 18058457600000

NIP: 793-16-13-978

Rok powstania: 2010

Organizacja pożytku publicznego od 2012 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000357556. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Czas na pomoc"

Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem i wyrównywaniem szans zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce oraz integracja społeczności lokalnej.

Cele statutowe realizujemy poprzez:
- wypłatę stypendiów naukowych dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
- organizację konkursów wśród młodzieży,
- promowanie filantropii,
- integrowanie społeczności lokalnej,
- rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz pielęgnowanie polskości,
- organizację imprez sportowych i kulturalnych,
- propagowanie zdrowego stylu życia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 27

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy