Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Nasz Dom"
Unicka 7
21-110 Ostrów Lubelski

Gmina: Ostrów Lubelski

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000351211

REGON: 06059762300000

NIP: 714-20-24-959

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Nasz Dom"

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; przyczynianie się do rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową i rekreacyjną; stwarzanie warunków do wyrównywania szans tych osób i ich rodzin oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy