Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Porozumienie Tworzy Przyszłość"
Samsonówka 20
23-460 Samsonówka

Gmina: Józefów

Powiat: biłgorajski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000348932

REGON: 06058752400000

NIP: 918-21-36-559

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Porozumienie Tworzy Przyszłość"

a) promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, b) dążenie do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, c) rozwój polskiej kultury, d) ułatwianie wzajemnego zrozumienia i zwalczanie konfliktów społecznych, e) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, i) kształtowanie świadomości obywateli na temat znaczenia energii konwencjonalnej i odnawialnej, g) inspirowanie członków stowarzyszenia do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa, h) rozwój polskiej wsi, i) zmiana otaczającej nas rzeczywistości na przyjazną i przystępniejszą dla osób niepełnosprawnych, j) walka z negatywnymi przejawami biurokracji, k) poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska, l) podejmowanie działań mających na celu szybszy rozwój Polski.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy