Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Stonoga
Reymonta 20
20-432 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000343883

REGON: 06055902500000

NIP: 946-25-94-487

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Stonoga

1. Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 2. Prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ze środowisk dysfunkcyjnych w zakresie pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie, rehabilitację. 3. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i usprawniających dla osób ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz pracujących z nimi. 6. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych. 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 8. Działanie na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 9. Prowadzenie działalności na rzecz terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy