Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach
Piastów Górnośląskich 6
44-240 Żory

Gmina: Żory

Powiat: Żory

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 32 434 36 78, 32 434 16 66

faks: 32 434 36 78

e-mail: wtz...@psouu.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000312148

REGON: 24100680000000

NIP: 651-16-86-786

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000312148. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach

Misja:
Celem całego Stowarzyszenia, łącznie z placówkami współdziałającymi, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Nasze placówki prowadzą rehabilitację leczniczą, społeczną, zawodową; organizują pomoc psychologa oraz grupy wsparcia i samopomocy; zapewniają opiekę pediatryczną, neurologiczną, ortopedyczną, logopedyczną; organizują również wypoczynek oraz czas wolny.
Działania obejmują osoby niepełnosprawne intelektualnie o różnym stopniu upośledzenia umysłowego.
OWI przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat, OREW od 3 do 25 lat; WTZ od 16 lat.
Placówki przyjmują wychowanków z terenu Żor i okolic tj.: Pszczyna, Pawłowice, Pielgrzymowice, Studzionka, Rudziczka, Warszowice itd.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU, adres: Żory, Os. Księcia Władysława, tel. (32) 434 16 66. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU, adres jak wyżej, tel. (32) 475 20 48. Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU, adres jak wyżej, tel. (32) 434 52 36.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 120

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy