Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Losy Niezapomniane"
Harsz 58
11-610 Harsz

Gmina: Pozezdrze

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 668 475 632

faks:

e-mail: l...@los.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000342925

REGON: 28046846000000

NIP: 845-19-59-401

Rok powstania: 2010

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Losy Niezapomniane"

Celem Fundacji jest zachowanie pamięci o historii, kulturze i losach ludzi przesiedlonych w trakcie i po II wojnie światowej oraz historii ziem, na których odbywały się przesiedlenia. W szczególności celami Fundacji są:
- Badanie historii ziem objętych przesiedleniami ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur,
- Badanie losów ludzi objętych przesiedleniami i prześladowaniami, w szczególności: Ukraińców, Polaków, Niemców i Żydów,
- Gromadzenie, zabezpieczanie, ochrona i prezentacja pamiątek po przesiedleniach,
- Nabywanie, uzupełnianie i wymiana wyżej określonych pamiątek i zbiorów,
- Udzielanie stypendiów potomkom przesiedleńców,
- Prowadzenie prac nad katalogowaniem i archiwizacją zbiorów,
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Naukę, edukację, oświatę, wychowanie, kulturę, sztukę,
- Ochronę dóbr kultury i tradycji,
- Utworzenie stałej ekspozycji w województwie warmińsko-mazurskim poświęconej losom przesiedleńców oraz historii ziem, na których odbywały się przesiedlenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy