Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Olandia
Prusim 5
64-420 Prusim

Gmina: Kwilcz

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 668 021 976

faks:

e-mail: fun...@olandia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000349926

REGON: 30146452500000

NIP: 595-14-56-848

Rok powstania: 2010

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000349926. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Olandia

Misją Fundacji Olandia jest Inkubator Artystyczny, w którym została połączona tradycja zachowania kultury i dziedzictwa narodowego olenderskich osadników z pomocą społeczną na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans dostępu do kultury i sztuki osób nie zamożnych lub pochodzących z małych miejscowości. Zamierzeniem Fundacji Olandia są działania, które poszerzają wiedzę i możliwości jej wykorzystania poprzez udział w zajęciach terenowych, warsztatach tematycznych, turniejach i festiwalach propagujących tradycję i zachowanie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych, architektonicznych, geologicznych terenu, na którym Olandia jest położona. Puszcza Nadnotecka, obszar Natury 2000, Pojezierze Sierakowsko - Międzychodzkie, Dolina Kamionki to liczne atrakcje turystyczne, które mają w sobie niebywały potencjał. Fundacja Olendrzy dla Polski pomaga poprzez pracę w każdej grupie wiekowej, mobilizuje swoich podopiecznych do efektywnego i kreatywnego działania na rzecz środowiska z którego się wywodzą. Beneficjentami Fundacji są zarówno osoby w wieku przedszkolnym jak i osoby w wieku 50+. Nie zapominając o osobach chorych i niepełnosprawnych Fundacja propaguje również zdrowy styl życia i inicjatywy, które pomagają osobom niepełnosprawnym w rozwoju i samorealizacji. Fundacja Olandia obejmuje swym zasięgiem teren województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, w przyszłości chciałaby wspierać działania o zasięgu ogólnokrajowym. Połączenie krzewienia olenderskiej kultury i sztuki poprzez działania społeczne to priorytet działań Fundacji Olandia, Szeroki zakres działania Fundacji pozwala na realizację kilku programów jednocześnie czego skutkiem jest wymierna pomoc dla Podopiecznych wymagających pomocy w różnej formie. Dzięki Fundatorom, Sponsorom i Darczyńcom Fundacja Olandia co rocznie zwiększa liczbę swoich Podopiecznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy