Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Olandia
Prusim 5
64-420 Kwilcz

Gmina: Kwilcz

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00.

Szybki kontakt

tel: 668 021 976

faks:

e-mail: dam...@olandia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000349926

REGON: 30146452500000

NIP: 595-14-56-848

Rok powstania: 2010

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000349926. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja Olandia, nr konta: 03 1090 1388 0000 0001 1430 9330

Wizytówka

Fundacja Olandia

Z inicjatywy Fundatorów Olafa Makiewicza i Katarzyny Makiewicz w 2010 roku została powołana Fundacja Olandia. Początkowo jej działalność skupiona była wokół utworzenia olenderskiego Skansenu, rekonstrukcji Miniatur olenderskich i Wiatraka. Społeczny charakter Fundacja rozpoczęła od wsparcia oddziału specjalnego Integracyjnego Przedszkola w Międzychodzie . Późniejsze działania pomogły Fundacji sukcesywnie zwiększać ilość swoich Podopiecznych. Fundacja rozpoczęła działania zmierzające do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, jest organizatorem licznych akcji społecznych jak Mikołajki, Kolacja Charytatywna , Etnofestiwal, działania o charakterze zdrowotnym , które przyczyniają się rozwoju intelektualnego i społecznego jej uczestników. Fundacja Olandia jest również inicjatorem programu stypendialnego, które wspomaga dzieci uzdolnione artystycznie a z uwagi na swoją chorobę lub dysfunkcje rodzinne nie ma możliwości rozwojowych. Historię tworzy tradycja i nasi Podopieczni, dla których powołana została Fundacja Olandia.

Obecnie prowadzimy programy:

Wszyscy mamy marzenia
Inkubator artystyczny
Ekolandia
Klaster turystyczny kraina 100 jezior
Pomoc na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport amatorski, rekreacyjny
- turystyka, krajoznawstwo
- rekreacja, wypoczynek

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

EKOLOGIA
- ochrona roślin
- ochrona zwierząt
- ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
- edukacja ekologiczna
- zrównoważony rozwój

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- porady prawne, pomoc prawna
- księgowość, zarządzanie finansami
- wspieranie ekonomii społecznej
- PR i promocja organizacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Damian Michałek
Członek Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Damian Michałek
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy