Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych
Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

Gmina: Koszalin

Powiat: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 785 962 631

faks:

e-mail: sto...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000335222

REGON: 32071808900000

NIP: 669-24-87-411

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych

Głównym celem Stowarzyszenia „CIES” jest wspieranie oraz promocja działań kulturalnych, sportowych, naukowo - dydaktycznych, społecznych oraz oświatowych a w szczególności działalność pożytku publicznego. Miedzy innymi: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; podnoszenie jakości kształcenia; organizacja konferencji, wykładów, prelekcji oraz imprez związanych z aspektem naukowym, kulturalnym, oświatowym oraz społecznym Stowarzyszenia; promocja celów Stowarzyszenia poprzez rozpowszechnianie jego założeń statutowych; organizowanie szkoleń oraz doradztw zawodowych;

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy