Siedziba

Adres rejestrowy:

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Osiedle Młodych 5 lok. 4
19-500 Gołdap

Gmina: Gołdap

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 730 112 780

faks:

e-mail: hdk...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000336292

REGON: 28042974300000

NIP: 847-15-87-960

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2012 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000336292. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0289 6340

Wizytówka

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dążenie do popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa;
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa, transplantacji komórek, tkanek oraz narządów;
3. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
4.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5 Działalność charytatywna;
6. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym;
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
10. działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
11. pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
12. praca na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13. promocja i organizacja wolontariatu;
14. działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
16. podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
17. udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- krwiodawstwo

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Anna Marcinkiewicz
Sekretarz

Emilia Osińska
Skarbnik

Monika Sadowska
Członek Zarządu

Jakub Skubich
Wiceprezes

Marcin Białous
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy