Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów
Osiedle Dębowe 66
67-108 Jodłów

Gmina: Nowa Sól

Powiat: nowosolski

Województwo: lubuskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 514 787 525

faks:

e-mail: let...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000335687

REGON: 08036406200000

NIP: 925-20-76-510

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000335687. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów, nr konta: 42 2490 0005 0000 4500 1479 2995

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej oraz wspomaganie jej rozwoju.
2. Promowanie Jodłowa na poziomie krajowym i międzynarodowym.
3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Jodłowa i okolic.
4. Popieranie, inicjowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki . ochrony dóbr kultury i tradycji.
7. Popularyzacja krajoznawstwa i wypoczynku.
8. Tworzenie bazy organizacyjnej i materialnej wspomagającej rozwój powyższych celów oraz pozyskiwanie członków stowarzyszenia i sympatyków we wszystkich możliwych środowiskach.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- turystyka, krajoznawstwo

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych
- promocja regionu

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

ZLOP - Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ludzie

Liczba członków: 45

Zarząd

Mirosław Wojtczak
prezes

Alicja Makarska
wiceprezes

Maria Piotrowicz
sekretarz

Jerzy Klimecki
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Mirosław Wojtczak
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy