Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa"
Wysoka 21
97-300 Piotrków Trybunalski

Gmina: Piotrków Trybunalski

Powiat: Piotrków Trybunalski

Województwo: łódzkie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. pomieszczenia znajdują się na parterze budynku, bez barier architektonicznych

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 44 732 66 74

faks: 44 732 66 74

e-mail: osr...@pro.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000328216

REGON: 10067618300000

NIP: 771-28-13-625

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2012 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000328216. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa", nr konta: 61 2490 0005 0000 4500 3634 5859

Wizytówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa"

Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom, młodzieży, dorosłym osobom niepełnosprawnym, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewnienia wielorakich form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi placówkę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "Szansa" w skład ,której wchodzi: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, w którym realizują obowiązek szkolny dzieci z upośledzeniem głębokim.

- Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych "Słoneczko" oraz wczesne wspomaganie
- działania z zakresu ochrony zdrowia - Poradnia Rehabilitacyjna, Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, poradnia logopedyczna, Poradnia Autyzmu dziecięcego.

Stowarzyszenie realizuje Programy PFRON wspierające usamodzielnienie osób niepełnosprawnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 70

Zarząd

Agnieszka Sielska
członek

Edyta Gradzińska
członek

Dariusz Olczyk
sekretarz

Elżbieta Dybała
skarbnik

Hanna Gural
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy