Siedziba

Adres rejestrowy:

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Łęczycka 24
95-100 Zgierz

Gmina: Zgierz

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 512 251 063

faks:

e-mail: poc...@zu3w.edu.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000329932

REGON: 10069599600000

NIP: 732-21-27-201

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2007r. jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Nie przypuszczano wtedy, jak niezwykle trafna była to decyzja . O sukcesie tego przedsięwzięcia świadczy fakt, iż po roku funkcjonowania Uniwersytetu liczba jego słuchaczy podwoiła się, a obecnie w czwartym roku swojej działalności ZU3W liczy 340 słuchaczy. Od czerwca 2009r Uniwersytet istnieje już jako samodzielne stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Działa na podstawie własnego statutu, który określa najważniejsze zadania:

1. Zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków
2. Aktywizacja społeczna osób starszych.
3. Integracja międzypokoleniowa

Dla osiągnięcia wymienionych celów ZUTW organizuje dla swoich członków:
1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin;
2. zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami;
3. lektoraty języków obcych;
4. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej;
5. sekcje i koła zainteresowań;
6. wycieczki turystyczne i krajoznawcze;
7. pomoc koleżeńską.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 270

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy