Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina"

16-120 Krynki

Gmina: Krynki

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000332564

REGON: 20028623700000

NIP: 545-17-87-909

Rok powstania: 2009

Rok zakończenia działalności: 2016

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina"

Stowarzyszenie "Drabina" prowadzi działalność statutowa nieodpłatną od czerwca 2009r. głównie na terenie Gminy Krynki w Województwie Podlaskim. Nasze działanie skierowane jest do społeczności lokalnej, głównie do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Organizujemy warsztaty twórcze, prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, jesteśmy inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie naszego miasteczka. Prowadzimy pedagogizację rodziców oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wspieramy rodziny w trudnej sytuacji życiowej, szerzymy ideę wolontariatu oraz upowszechniamy kulturę fizyczna wśród mieszkańców Krynek.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności terapeutyczno-edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie organizowania zajęć i warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych , a także wspieranie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć artystycznych, sportowych, rękodzielniczych;
b. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych;
c. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych;
d. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
e. pedagogizacja rodziców;
f. wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
g. wspieranie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym;
h. organizowanie kursów, szkoleń i poradnictwa specjalistycznego;
i. organizowanie imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, tradycji i kultury regionu m.in. przeglądów, koncertów, wystaw;
j. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i starszych m.in. poprzez organizowanie zajęć, imprez i wydarzeń o charakterze sportowym i turystycznym;
k. wydawanie czasopism, broszur, poradników związanych z celami Stowarzyszenia;
l. promocję i organizowanie wolontariatu;
m. współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działalności;

Staramy się aktywizować społeczność lokalną i pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- film
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy