Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Szczytowiaki"
Szczyty 45a
26-800 Szczyty

Gmina: Białobrzegi

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000331251

REGON: 14188894400000

NIP: 798-14-60-471

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Szczytowiaki"

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi Szczyty i gminy Białobrzegi, 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury, 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków architektury i krajobrazu, 4. Wspieranie wszelakich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli, 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej, 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku, 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 9. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej, 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi, 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży, 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych, 14. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 15. Pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych, 16. Promocja i organizacja wolontariatu, 17. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup obywatelskich, 18. Wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy