Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych
Nowaczyńskiego 1
30-336 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 12 255 41 61

faks: 12 269 10 57

e-mail: sto...@dpsnowaczynskiego.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000327330

REGON: 12088824800000

NIP: 676-23-95-916

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000327330. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych, nr konta: 89 1240 1444 1111 0010 2369 4775

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
5.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
8. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz innymi organizacjami i grupami osób.
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek i wczasów.
6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu oraz ich rodzinom i opiekunom.
9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 85

Zarząd

Dorota Suwaj
członek

Monika Walczak
wiceprezes

Halina Walczak
prezes

Marta Dwojak-Dzierżak
członek

Ewa Ciuła
członek

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy