Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły
Starzyńskiego 41
41-215 Sosnowiec

Gmina: Sosnowiec

Powiat: Sosnowiec

Województwo: śląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc przy pokonaniu schodów

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 32 263 43 60

faks: 32 263 43 60

e-mail: sto...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000327180

REGON: 24116718200000

NIP: 644-34-36-308

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000327180. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły

Celem Stowarzyszenia jest:
1)działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych oraz pielęgnowania tradycji Szkoły.
2)nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli,sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Ostrów Górniczych
3)udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
4)promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów,
5)udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej
6)działalność charytatywna

Prowadzone działania
1.W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:
1)podejmowaniu działań na rzecz ogółu społeczności Ostrów Górniczych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2)udzielaniu wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
3)organizowaniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4)zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
5)propagowaniu działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej przez wystawianie przedstawień artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, przedstawień teatralnych,
6)działaniach na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
7)organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i doradztwa.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 21

Zarząd

Agnieszka Mucha
skarbnik

Janina Pawlik
członek

Joanna Piekarz
członek

Jerzy Sierka
wiceprezes

Anna Woszczek
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy