Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Bartek" na rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi
Związkowa 20 lok. 2
20-148 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: fun...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000326597

REGON: 06045940100000

NIP: 712-31-58-860

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Bartek" na rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi

Misja
Celami Fundacji są:
1.Prowadzenie oraz wspieranie badań naukowych dotyczących diagnostyki, leczenia oraz życia z boreliozą i innymi infekcjami odkleszczowymi
2.Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz osób chorych na boreliozę -zwłaszcza w fazie późnej- i inne infekcje odkleszczowe oraz ich rodzin, a także osób zagrożonych tymi chorobami
3.Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat chorób przenoszonych przez kleszcze.

Prowadzone działania
Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:
1.Tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, edukacyjne, informacyjne i finansowe innych programów, projektów i działań w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze, ich profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz życia z chorobą.
2.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych na choroby odkleszczowe, a zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - w miarę możliwości finansowych Fundacji
3.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym na boreliozę i inne infekcje odkleszczowe
4.Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia na wyjazdy szkoleniowe w kraju oraz poza granice Polski
5.Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie imprez integracyjnych osób chorych na boreliozę i inne infekcje odkleszczowe oraz ich rodzin
6.Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, a także publikacji i wydawnictw oraz imprez charytatywnych
7.Przeprowadzanie, zlecanie, organizacja i dofinansowywanie badań naukowych, obejmujących problematykę chorób odkleszczowych
8.Tworzenie instytucji naukowo- badawczych zgodnych z celami Fundacji
9.Gromadzenie i finalizowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, koniecznego do realizacji celów Fundacji
10.Organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
11.Monitowanie do władz w sprawie zmiany przepisów prawa, składanie zapytań, wniosków i prowadzenie korespondencji innego typu, mającej na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące chorych na choroby odkleszczowe; rzecznictwo interesów osób chorych
12.Prowadzenie punktu kontaktowego dla osób chorych, a także dla lekarzy i innych specjalistów
13.Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowanie obiektów służących realizacji celów Fundacji
14.Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych w zakresie wymienionym w celach Fundacji

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Szkolenia, wydawnictwa.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy