Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wsi Snowidza
Snowidza 91a
59-406 Snowidza

Gmina: Mściwojów

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 600 964 599

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000326271

REGON: 02094939000000

NIP: 695-14-95-240

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wsi Snowidza

1. Rozwój obszarów wiejskich. 2. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. 3. Wzbudzenie tożsamości narodowej wśród osób młodych i dorosłych. 4. Popularyzacja i promowanie wolontariatu i działań społecznych. 5. Wspieranie i inicjowanie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego, turystycznego i sportowego. 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. 7. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej. 8. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. 9. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. 10. Działalność na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. 11. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. 12. Działania na rzecz ochrony i odnowy zabytków na wsi. 13. Poprawa standardu życia społeczności wiejskiej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy