Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Czarna Owca Pana Kota
Na Szaniec 23 lok. 36
31-560 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: biuro jest otwarte dla osób z zewnątrz w godz. 10.00 - 18.00 w każdy czwartek

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: fun...@czarnaowca.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000325626

REGON: 12087487800000

NIP: 675-14-10-960

Rok powstania: 2009

Organizacja pożytku publicznego od 2013 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000325626. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Fundacja Czarna Owca powstała w 2009 roku w Polsce i jest organizacją, która nie tylko zajmuje się bieżącą pomocą zwierzętom, ale również mówi o prawach zwierząt.

Co dokładnie robimy?

Ratujemy - codziennie ratujemy zwierzęta, nie dzielimy ich na lepsze i gorsze, każde zwierzę, które trafia do Fundacji otrzymuje pomoc i nasze zaangażowanie. Bez względu na to, jakiego jest gatunku.

Edukujemy - prowadzimy działania edukacyjne, promujemy wolontariat na rzecz zwierząt, organizujemy spotkania, warsztaty, szkolenia, wspieramy białoruskie, ukraińskie i polskie organizacje wyposażając je w wiedzę, by efektywniej działały na rzecz zwierząt, opracowujemy raporty i publikacje książkowe, realizujemy filmy i spoty, by mówić o prawach zwierząt i kształtować pełen empatii i szacunku stosunek do wszystkich zwierząt.

Inspirujemy - zachęcamy ludzi do zmiany, mówimy o prawach zwierząt, diecie roślinnej wskazując, jaki nasze działania i decyzje mają wpływ na zwierzęta i ich życie.


Mr Cat’s Black Sheep Foundation

Fundacja Czarna Owca was founded in 2009 in Poland. Its operations include both providing everyday help to animals and talking about their rights.

What exactly do we do?

We rescue - we rescue animals every day; we do not divide them into better and worse. We are committed to ensuring every animal receives the help it needs. No matter what species it is.

We educate - we run educational activities; encourage animal activism; organize meetings, workshops and trainings; support Belarusian, Ukrainian and Polish organizations by providing them with insight on how to effectively contribute to the animal cause; write reports and books; make films and clips that bring up the issue of animal rights as well as evoke empathy and respect towards all animals.

We inspire - encourage to change, talk about animal rights and plant-based diet showing how our behaviour and decisions affect animals and their lives.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Joanna Wydrych
członkini zarządu

Tomasz Argasiński
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy