Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Dbamy o Mamy
Księcia Witolda 21C
21-500 Biała Podlaska

Gmina: Biała Podlaska

Powiat: Biała Podlaska

Województwo: lubelskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pozdjazd dla osób na wózkach.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 83 410 56 46

faks: 83 410 56 46

e-mail: or...@renmed.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000322510

REGON: 06044654500000

NIP: 537-25-32-397

Rok powstania: 2009

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Dbamy o Mamy

Misja
- organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na rozwój człowieka w ciągu całego jego życia, promowanie i rozwijanie metod zapobiegających jego zaburzeniom, zahamowaniom, regresjom
-wspieranie dzieci i młodzieży, które m.in. z racji deficytów rozwojowych, niepełnosprawności, statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku, są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- rehabilitacja fizyczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
- udzielanie pomocy we wszystkich możliwych formach osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
- edukacja dorosłych w zakresie wiedzy medycyny, pomocy społecznej, psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedycznej, fizjoterapii i kultury fizycznej,
- doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją wychowaniem i pomaganiem,
- promocja i edukacja wolontariatu,
- współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej,
-prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi,
- udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych,
- udzielanie pomocy rodzinom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, opiekuńczych i wychowawczych,
- prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń marginalizacją społeczną,
- dostosowanie standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi do wymogów Unii Europejskiej,
- działalność oświatowa polegająca na kształceniu studentów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 24

Zarząd

Jakub Kargul
sekretarz

Marta Łukowska-Almaszy
wiceprezes

Renata Kopytiuk
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy