Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Zwierząt "Przytul Psa"
Parkowa 5K
05-540 Ustanów

Gmina: Prażmów

Powiat: piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 503 069 502

faks:

e-mail: fun...@przytulpsa.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000319418

REGON: 14167866100000

NIP: 123-11-73-209

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000319418. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja na rzecz Zwierząt "Przytul Psa"

Misja
Naszym celem jest pomaganie bezdomnym zwierzętom oraz zmiana postaw i uczulanie ludzi na problem bezdomnych zwierząt.

Prowadzone działania
Celami Fundacji są:
1. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt.
2. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.
3. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym.
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
5. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
6. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność adopcyjną.
2. Poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomnych zwierząt.
3. Zatrudnianie oraz szkolenie wolontariuszy.
4. Współpracę z innym organizacjami wspierającym ochronę zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych zwierząt.
5. Wspieranie oraz prowadzenie noclegowni, przytulisk, ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt.
6. Pomoc medyczną oraz realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt.
7. Współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
8. Współpracę z jednostkami oświatowymi i wychowawczymi.
9. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
10. Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt.
11. Rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowywania zwierząt oraz opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt.
12. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy