Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
Górnośląska 56
62-800 Kalisz

Gmina: Kalisz

Powiat: Kalisz

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 519 110 207

faks:

e-mail: spd...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000319244

REGON: 30100059900000

NIP: 618-20-96-048

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000319244. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

Celem działalności stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, w szczególności:
1) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych, pracodawców, szkół, uczelni i innych instytucji.
2) Podniesienie znaczenia samokontroli dla prawidłowego i skutecznego leczenia cukrzycy.
3) Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie.
4) Integracja środowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, ich rodzin pomiędzy sobą oraz z ludźmi zdrowymi.
5) Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Stowarzyszenie jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa oraz prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

Tożsamość Stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady:
a) równości szans wszystkich dzieci i młodzieży z cukrzycą w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dzieci i młodzieży;
b) sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka;
c) tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów, integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych;
d) działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 300

Zarząd

Agnieszka Skitek
Członek

Mirosława Drużbiak
Sekretarz

Agnieszka Głuchowska
Skarbnik

Jadwiga Secler
z-ca Prezesa

Elżbieta Świtaj
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy