Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii
Pędzichów 7 lok. 4a
31-152 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 503 994 783

faks:

e-mail: kon...@anzora.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Magellana 11/29, 02-777 Warszawa

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000317211

REGON: 12081214000000

NIP: 676-23-89-933

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

Jednym z podstawowych celów towarzystwa jest integracja środowiska naukowego zajmującego się tematyką regionu Australii i Oceanii. Dotyczy to badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, którzy chcą aktywnie popularyzować wiedzę na temat tej części świata zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Planowana jest współpraca z zagranicznymi badaczami, a także ośrodkami naukowymi oraz instytucjami zainteresowanymi popularyzacją wiedzy na temat tego regionu.

Posiadamy 3 strony internetowe:
www.anzora.org
www.antypody.org
www.anzoraorg.blogspot.com


Australia, New Zealand, Oceania Research Association

The integration of the academic community researching the subject of Australia and Oceania is one of our basic goals. We invite scholars from all fields to participate in active popularising the knowledge about this part of the world both in Poland and abroad. We would like to cooperate with foreign scholars, research centres and institutions to promote their findings and reliable information about South Pacific. We are constantly building our website featuring academic papers, scientific articles for general public and news. Works are carried on opening the library and the alphabetical catalogue of our collection is already available online. We have second web side: www.antypody.org , where you can find some our articles about Australia and Oceania region.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 21

Zarząd

Ilona Zdziech
Skarbnik

Joanna Rzońca
Sekretarz

Dariusz Zdziech
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy