Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski "Samarytanin"
Zamojska 38
22-600 Tomaszów Lubelski

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 512 147 613

faks:

e-mail: ann...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000316201

REGON: 06041832000000

NIP: 921-19-91-179

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000316201. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski "Samarytanin"

Pomagamy dzieciom i młodzieży specjalnej troski oraz rodzinom, w których oni żyją. Organizujemy dla nich wycieczki, wypoczynek, wsparcie materialne. Udzielamy pomocy psychologicznej; pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Dorota Raczkiewicz
skarbnik

Anna Tempes
wice-prezes

Anna Syty
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy