Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"
Pod Górą 4
34-300 Żywiec

Gmina: Żywiec

Powiat: żywiecki

Województwo: śląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Szybki kontakt

tel: 33 475 48 21

faks:

e-mail: bi...@zywieckiraj.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000314278

REGON: 24105326000000

NIP: 553-24-34-718

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"

LGD "Żywiecki Raj" funkcjonuje w ramach działania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucją zarządzająca tym programem w latach 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a bezpośredni nadzór na Stowarzyszeniem pełni Marszałek Województwa Śląskiego. W województwie śląskim działa aktualnie 15 Lokalnych Grup Działania, w Polsce ok. 338.

Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin: Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturalną i społeczną, jednocześnie to właśnie dziedzictwo kulturowe jest składnikiem budującym tożsamość regionalną jej mieszkańców. Teren ten zamieszkują ludzie o podobnej gwarze, zwyczajach i obrzędach. Łączy ich nie tylko sposób życia ale i piękna, rajska przyroda.
"Żywiecki Raj" zrzesza: osoby fizyczne, przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Jego działalność opiera się na szeregu działań, które mają na celu rozwój obszaru LGD, ożywienie gospodarcze i społeczne.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 52

Zarząd

Jakub Staszkiewicz
Sekretarz Zarządu

Marcin Zyzak
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Pawlus
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy